بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران
کدخبر : ۷۰۸۲
مرتبط با : اخبار بتاجا
تاریخ : ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۳:۵۲
در شهرک مسکونی شهید بهشتی:
بلوک آسمان شرقی در آستانه افتتاح قرار گرفت

امیر عباس زاده اظهار داشت: در اجرای اوامر امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری هر ۱۰ روز یکبار یکی از پروژه های تکمیل شده بنیاد تعاون اجا به پرسنل ذینفع، پروژه آسمان شرقی در شهرک شهید بهشتی در مورخ دوشنبه ۹۷/۱۰/۱۷ واگذار خواهد شد.