بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران
کدخبر : ۳۹۴۱
مرتبط با : مجله بنیاد
تاریخ : ۳ دی ماه ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۰:۲۲
نشریه خط حزب الله-شماره ۱۲

 

khattehezbollah_12-pdf-file-1