بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

به دنبال نشست هم اندیشی مدیرعامل بتاجا با اعضای پروژه آسمان شهرک شهید بهشتی، سرتیپ ۲ عباس زاده از آمادگی بتاجا برای انتخاب واحد پروژه توسط اعضا در ابتدای اردیبهشت ۹۷ خبر داد.

مدیرعامل بتاجا خوش حسابی اعضا را عامل مهمی در پیشرفت پروژه دانست و اذعان داشت: اعضا به هیچ وجه نگران نباشند چرا که مجموعه بتاجا در کنار اعضا می باشند نه در مقابل آنها، در همین راستا برای ۱۴۴۰ نفر از اعضای پروژه انتخاب واحد انجام خواهد شد.

در همین زمینه بخوانید ...
صلوات
پیشخوان
شرکت های تابعه
سایت های مرتبط
  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • سامانه ثبت نام مسکن سنندج