بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

در اطلاعیه صادره از معاونت مسکن بتاجا، آندسته از اعضای اراضی ۱۵ هکتاری سنندج که تاکنون جهت دریافت زمین در سامانه مسکن بتاجا ثبت نام نکرده اند ، تنها تا تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۵ مهلت ثبت نام در سامانه را دارند و عدم ثبت نام به منزله انصراف آنان قید خواهد شد.

متن اخطاریه شماره یک به این شرح است :

بسمه تعالی

اعضای محترم ۱۵ هکتاری شرکت تعاونی ل۲۸ سنندج

با توجه به فراخوان انجام شده در مورخه ۲۶/۷/۹۴ و شروع ثبت نام از اعضای ۱۵ هکتاری شرکت تعاونی ل ۲۸ سنندج از مورخه ۱۰/۸/۹۴ تعدادی از اعضای ۱۵ هکتاری سنندج در سایت ثبت نام نکرده اند ، لذا بدینوسیله به اعضایی که تاکنون علیرغم اطلاعیه های مکرر در سایت معاونت مسکن بنیاد تعاون اجا ثبت نام نکرده اند ابلاغ می گردد با مراجعه به آدرس www.betaja.ir نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک مورد نظر اقدام نمایند .

بدیهی است در صورت عدم ثبت نام و ارسال مدارک تا تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۵ این امر به منزله انصراف از دریافت زمین تلقی شده و از پروژه حذف و قطعه آنان به سایر اعضا واجد شرایط عضو طرح حکمت واگذار خواهد شد.

در همین زمینه بخوانید ...
صلوات
پیشخوان
شرکت های تابعه
سایت های مرتبط
  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران