بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

معاونت مسکن بتاجا با رونمایی از سامانه الکترونیکی خدمات بخش مسکن و پیش ثبت نام پروژه های مسکونی به آدرس maskan.betaja.ir، معرفی پروژه ها ، ثبت نام غیر حضوری و ایجاد کانال ارتباطی موثر را از این طریق امکانپذیر نموده است.

معاون مسکن بتاجا عنوان کرد : در حال حاضر فناوری های نوین به صورت جدی در جامعه متعارف شده است و ما نیز باید به این سمت و سو حرکت کنیم.

سید عبدالحمید حسینی سرعت بخشیدن به ارائه خدمات، ایجاد فرصت های برابر برای کلیه پرسنل محترم ارتش، بالا بردن دقت و ماندگار کردن خدمات، عدالت در دسترسی  را از ضرورت های راه اندازی سامانه الکترونیکی خدمات بخش مسکن نام برد و تاکید کرد : ما به جهت ارائه خدمات نوین ملزم و مکلف به استفاده از این تکنولوژی و فناوری ها هستیم.

وی افزود : مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی بتاجا گزارشات و تصاویر مطلوب و مبسوطی را از پروژه های مسکن بتاجا تهیه کرده است که در این پورتال به منظور معرفی کلیه پروژه ها استفاده شده است ،

حسینی همچنین تأکید کرد: در این سامانه، ثبت نام و پیگیری کلیه درخواست ها امکان پذیر است و کلیه عملیات و اقداماتی که تاکنون در رابطه با پروژه ها به صورت مراجعه حضوری انجام می گرفته، توسط این درگاه امکان پذیر شده است.

در همین زمینه بخوانید ...
صلوات
پیشخوان
شرکت های تابعه
سایت های مرتبط
  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران