بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران
بر اساس گزارش تحلیلی آمار صنعت بیمه کشور در سال‌های اخیر، میزان رشد سرانه حق بیمه در کشور روند صعودی داشته به نحوی که در مقایسه با دنیا و منطقه سریعتر افزایش پیدا کرده است.
 بیمه

به گزارش خبرگزاری فارس، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش تحلیلی آمار صنعت بیمه کشور در سطح بین‌المللی طی ۵ سال اخیر را منتشر کرد.

در این گزارش اهم آمارها به تفکیک شاخص های مختلف در بازار بیمه کشور با بازار بیمه جهان قابل مقایسه است. منبع اصلی مورد استفاده در این گزارش، گزارش سالیانه نشریه زیگما به همراه سالنامه آماری صنعت بیمه در سال ۱۳۹۱ است. در این گزارش همچنین رتبه‌بندی نزولی مدنظر قرار گرفته است به این ترتیب که «رتبه اول» برای هر شاخص آماری به بیشترین رقم اختصاص پیدا می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل این گزارش تحلیلی را با جداول مورد نظر در سایت بیمه مرکزی؛ بخش گزارش آماری ؛ آمارهای فصلی ملاحظه نمایند.

اهم آمارها به تفکیک شاخص های صنعت بیمه:

الف) حق بیمه تولیدی

– تولید ۱/۱۶۲هزار میلیارد ریال حق بیمه در سال ۱۳۹۲ با رشد ۲/۲۳ درصد نسبت به سال قبل.

– ۵/۳ برابر شدن حق بیمه تولیدی در مقایسه با پنج سال گذشته.

(روند رشد حق بیمه تولیدی در کشور به مراتب از مقدار مشابه در دنیا و منطقه به ترتیب با ۱/۱ و ۵/۱ برابر شدن نسبت به پنج سال گذشته، بالاتر است)

– همچون سال گذشته از حیث این شاخص، حفظ جایگاه ۴۲ در میان کشورهای دنیا و رتبه ۳ در میان کشورهای منطقه (پس از: فلسطین اشغالی و ترکیه).

– طی پنج سال اخیر، رتبه جهانی در حق بیمه تولیدی ۴ پله ارتقاء و در منطقه، یک پله صعود داشته است.

ب) حق بیمه سرانه

– در سال ۱۳۹۲، حق بیمه سرانه با رشد ۲۲ درصدی به ۱/۲ میلیون ریال رسید.

– شاخص مذکور نسبت به سال گذشته حدود ۳۸۰ هزار ریال افزایش داشت.

– طی پنج سال اخیر، میزان حق بیمه سرانه در دنیا به مراتب از کشور ما بالاتر بوده (بطور متوسط ۴/۷ برابر) و در سطح منطقه نزدیک‌تر است (بطور متوسط ۲/۱ برابر).

– با این وجود طی سال‌های اخیر، میزان رشد سرانه حق بیمه در کشور روند صعودی داشته به نحوی که در مقایسه با دنیا و منطقه سریعتر افزایش پیدا کرده است (به ترتیب با رشد متوسط سالانه در دنیا، منطقه و ایران به میزان حدوداً: ۲ %، ۷ % و ۳۵ %).

– جایگاه کشور ما از منظر حق بیمه سرانه با ۹ پله صعود، از رتبه ۷۳ به رتبه ۶۴ در دنیا ارتقاء یافت و در منطقه رتبه ۱۰ را حفظ کرد (ضمن آنکه جایگاه بین المللی کشور در مقایسه با سال گذشته ثابت ماند).

ج) ضریب نفوذ بیمه

– با توجه به عدم اعلام رقم رسمی GDP ازسوی بانک مرکزی ج.ا.ایران برای سال ۱۳۹۲، در حال حاضر امکان محاسبه دقیق ضریب‌ نفوذ بیمه طی این سال امکان پذیر نمی باشد.

– علیرغم مطلب فوق، نشریه زیگما رقم برآوردی ۷/۲ % را برای کشور ما اعلام نموده است. بر این اساس، کشور ج.ا.ایران از حیث این شاخص در سال ۱۳۹۲، حائز رتبه ۵۳ در دنیا و رتبه ۳ در منطقه خواهد بود.

– طی دوره پنج ساله ۹۱-۱۳۸۷ ضریب نفوذ بیمه از ۲/۱ % به ۹/۱ % افزایش داشته است. با این وجود، میزان نفوذ بیمه در دنیا به مراتب از کشور ما بالاتر بوده (بطور متوسط ۸/۴ برابر) و در سطح منطقه تقریباً یکسان به نظر می‌رسد.

– در سالهای ۹۱-۸۷، جایگاه کشور ما از حیث ضریب نفوذ بیمه از رتبه ۷۶ به رتبه ۶۶ در دنیا ارتقاء یافت و در منطقه با یک پله صعود، همچنان در مکان پنجم ایستاد.

د) سهم بیمه های زندگی

– در سال ۱۳۹۲، حق بیمه های رشته زندگی نسبت به سال گذشته با حدود ۴۴ درصد افزایش به ۸/۱۴ هزار میلیارد ریال رسید و در  مقایسه با پنج سال گذشته ۶/۴ برابر شد.

– طی پنج سال اخیر، سهم بیمه زندگی از پورتفوی بازار، از رقم ۹/۶ درصد به ۱/۹ درصد رسید.

– با وجود افزایش سهم از بیمه زندگی در کشور طی پنج سال اخیر (با رقم متوسط ۸درصد)، این میزان در مقایسه با مقدار دنیا (به میزان متوسط ۵۷%) و از سطح منطقه (با میانگین ۲۶ درصد) به مراتب پائین‌تر است.

– مطابق آخرین آمارها، کشور ما بر مبنای حق بیمه تولیدی رشته زندگی، مشابه سال قبل جایگاه ۶  ام را در سطح منطقه حفظ نموده و در رده‌بندی کشورهای دنیا در مکان ۵۵ قرار گرفته است که ۶ پله نسبت به پنج سال گذشته بهبود یافته است

در همین زمینه بخوانید ...
صلوات
پیشخوان
شرکت های تابعه
سایت های مرتبط
  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • سامانه ثبت نام مسکن سنندج