بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

مدیرکل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پایین بودن هزینه‌های ایجاد شغل در تعاونی‌های خدماتی، اشتغالزایی این تعاونی‌ها در سال گذشته را ۳۰ هزار و ۸۰۰ نفر ذکر کرد.

علی حسین شهریور ظهار کرد: از تعداد ۴۰ هزار و ۵۰۰ شرکت تعاونی خدماتی در کشور، ۷۰ درصد آنها معادل ۲۸ هزار تعاونی فعال و مابقی غیرفعال هستند و کمبود نقدینگی و مناسب نبودن فضای کسب و کار از مهمترین علل فعال نبودن این تعاونی‌ها به شمار می‌رود.

وی بیشترین تعداد ثبت تعاونی‌های خدماتی را مربوط به تعاونی‌های خدمات فنی مهندسی با ۱۵۹ تعاونی، تعاونی‌های خدمات بهداشتی درمانی با ۱۵۵ تعاونی و تعاونی‌های خدمات آموزشی با ۱۵۱ تعاونی ذکر کرد.

مدیرکل تعاونی‌های خدماتی وزارت

شهریور اضافه کرد: سال گذشته دو هزار و ۲۰۰ شرکت تعاونی با اشتغالزایی ۳۰ هزار و ۸۰۰ نفر در کشور به ثبت رسیده که بیش از ۳۵ هزار نفر به عضویت این تعاونی‌ها درآمده‌اند. مدیرکل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال به متقاضیان کار که تمایل به فعالیت در بخشهای خدماتی دارند پیشنهاد کرد تا با توجه به پایین بودن هزینه‌های ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری در بخش خدمات از تشکیل و حضور در تعاونی‌های خدماتی استقبال کنند.

وی تصریح کرد: وزارت تعاون به منظور پشتیبانی از فعالان بخش تعاون به ویژه تعاونی‌های خدماتی از طریق کمکهای مالی و آموزشی، تامین منابع و ارائه آموزشهای تخصصی این تعاونی‌ها را تحت حمایت خود قرار می‌دهد. به گفته شهریور تشکل‌های تعاونی‌ها با تجمیع سرمایه‌های خرد و سوق دادن نقدینگی‌ها به سمت فعالیتهای تولیدی، زمینه ایجاد اشتغال مولد و پایدار را برای کارجویان فراهم می‌کنند.

در همین زمینه بخوانید ...
برچسب ها
صلوات
پیشخوان
شرکت های تابعه
سایت های مرتبط
  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • سامانه ثبت نام مسکن سنندج