بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

مرکز آمار، نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری در سال ۹۱ را منتشر کرد. بررسی عملکرد معادن در حال بهره برداری سال ۱۳۹۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۰ نشان می دهد که تعداد معادن در حال بهره برداری کشور در سال ۹۱ با ۷۰ مورد افزایش، ۱.۳ درصد افزایش داشته است. البته از نظر تعداد در سال ۱۳۹۱، ۳.۶ درصد معادن کشور در اختیار بخش عمومی و مابقی در اختیار بخش خصوصی بوده اند. اما در سال ۱۳۹۰، ۴ درصد معادن کشور در اختیار بخش عمومی و بقیه در اختیار بخش خصوصی بوده است.

براساس این گزارش، در مجموع، ۸۴۹۲۲ نفر در معادن در حال بهره برداری کشور به کار اشتغال داشته اند که از این تعداد، ۲۰۲۶۱ نفر کارگران ساده، ۲۴۲۳۶ نفر کارگران ماهر، ۳۲۸۳ نفر تکنسین ها، ۴۸۶۰ نفر مهندسان، ۱۴۳۴۲ نفر شاغلان امور حمل و نقل و ۱۷۹۴۱ نفر شاغلان بخش امور اداری و مالی بوده اند. البته تعداد شاغلان با ۳۹۴ نفر افزایش، حدود ۰.۵ درصد و جبران خدمات شاغلان با ۱۵۴۱ میلیارد ریال افزایش، ۲۱.۱ درصد افزایش داشته است.

این گزارش حاکی از این است که در سال ۱۳۹۱، استان های کرمان، یزد و اصفهان به ترتیب با ۱۵۷۳۲، ۱۳۶۵۶ و ۶۰۱۷ نفر بالاترین تعداد شاغلان را به خود اختصاص داده اند. همین طور در بین فعالیت های مختلف، معادن سنگ آهن، شن و ماسه و زغال سنگ خشک به ترتیب با ۱۵۲۹۷، ۱۲۳۷۱ و ۱۲۱۷۵ نفر بیشترین تعداد شاغلان را دارا بوده اند. لازم به ذکر است که تعداد شاغلان زن در سال ۱۳۹۱ با ۳۱ نفر کاهش نسبت به سال ۱۳۹۰ از ۱۰۷۹ نفر به ۱۰۴۸ نفر رسیده است.

در ادامه گزارش مرکز آمار آمده است که در سال ۱۳۹۱، حدود ۳۴۰۴۶۱ هزار تن مواد معدنی به ارزش ۱۰۱۲۱۰ میلیارد ریال تولید شده است. از این مقدار حدود ۵۴۱۶ هزار تن مواد معدنی به ارزش ۶۱۱ میلیون دلار به طور مستقیم از معدن به خارج از کشور صادر شده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۰، حدود ۵۲۸۶ هزار تن مواد معدنی به ارزش بیش از ۸۸۸ میلیون دلار صادر شده است. به این ترتیب، مقدار صادرات مستقیم معادن در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود، ۲.۵ درصد افزایش و ارزش آن (برحسب دلار) بیش از ۳۱.۲ درصد کاهش داشته است.

براساس این تحقیق،ارزش کل تولیدات معادن در حال بهره برداری کشور در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۰۱۲۱۰ میلیارد ریال بوده است و در بین فعالیت های مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگ تزیینی به ترتیب با ۵۱۵۳۷، ۲۱۶۷۵ و ۵۹۳۶ میلیارد ریال بالاترین ارزش تولید سرانه را داشته اند.

همچنین این گزارش ها حاکی از این است که در سال ۱۳۹۱، ارزش سرمایه گذاری معادن در حال بهره برداری نسبت به سال ۱۳۹۰، ۴۰ درصد افزایش داشته است.

در سال ۱۳۹۱، از کل مبلغ ۸۶۰۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش معدن، حدود ۴۸.۹ درصد آن توسط بخش عمومی و حدود ۵۱.۱ درصد توسط بخش خصوصی انجام شده است. در صورتی که در سال ۱۳۹۰، حدود ۳۹.۳ درصد سرمایه گذاری توسط بخش عمومی و ۶۰.۷ درصد توسط بخش خصوصی انجام گرفته بود. سرمایه گذاری سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ در بخش عمومی حدود ۷۴.۲ درصد و در بخش خصوصی ۱۷.۸ درصد افزایش را نشان می دهد. به این ترتیب، در سال ۹۱، ارزش کل سرمایه گذاری در معادن در حال بهره برداری کشور، ۸۶۰۷ میلیارد ریال بوده است که در بین فعالیت های مختلف، سنگ آهن، مس و سنگ تزیینی به ترتیب با ۳۶۷۲، ۱۳۳۴ و ۸۹۷ میلیارد ریال بیشترین سرمایه گذاری را داشته اند. در بین استان ها، کرمان، آذربایجان شرقی و یزد به ترتیب با ۲۹۹۴، ۱۳۲۲ و ۱۲۵۸ میلیارد ریال بیشترین سرمایه گذاری سالانه را دارا بوده اند.

همین طور ارزش افزوده معادن در حال بهره برداری در سال ۱۳۳۹۱ نسبت به سال ۹۰، ۵۷ درصد افزایش داشته است. نتایج طرح نشان می دهد که ارزش افزوده حاصل از معادن در حال بهره برداری کشور در سال ۹۱ بالغ بر ۷۹۱۶۳ میلیارد ریال بوده است و در بین فعالیت های مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگ تزیینی به ترتیب با ۳۸۷۴۱، ۱۸۷۶۱ و ۴۶۷۳ میلیارد ریال بالاترین ارزش افزوده را داشته اند. همین طور ارزش افزوده معادن بخش عمومی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۹۰ افزایش معادل ۸۱.۴ درصد داشته است. این در حالی است که بخش خصوصی ۴۶.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال ۹۱، بهره وری نیروی کار در سال ۱۳۹۱ معادل ۹۳۲.۲ میلیون ریال و در سال ۱۳۹۰ معادل ۵۹۶.۵ میلیون ریال بوده است. به این ترتیب ۵۶.۳ درصد افزایش داشته است. در نهایت در سال ۹۱، بهره وری نیروی کار در بخش عمومی ۱۲۶۷.۶ میلیون ریال و بهره وری نیروی کار در بخش خصوصی ۸۱۵.۱ میلیون ریال بوده است که نشانگر ۴۷.۴ درصد افزایش در بخش عمومی و ۵۴.۹ درصد افزایش در بخش خصوصی است. در سال ۱۳۹۰، بهره وری نیروی کار در بخش عمومی ۸۶۰.۱ میلیون ریال و بهره وری نیروی کار در بخش خصوصی، ۵۲۶ میلیون ریال بوده است.

در همین زمینه بخوانید ...
صلوات
پیشخوان
شرکت های تابعه
سایت های مرتبط
  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران