بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

رئیس کل بیمه مرکزی در پیام نوروی تاکید کرد: صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از تکیه‌گاه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی نیازمند باز‌مهندسی و بازآرایی براساس موازین و معیارهای ‌تجربه شده بیمه‌گری است.

محمد ابراهیم امین گفت: نقش بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر، برقراری نظم و انضباط و پایش عملکردها بر اساس موازین، مقررات و قوانین حاکم است.

وی افزود: تدارک نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم برای ایفای این مسئولیت خطیر، بسترسازی این حرکت با عزم و اراده مدیران و کارکنان بیمه مرکزی و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران در سامان درست و عقلانی کار بیمه‌گران ضروری است.

رئیس بیمه مرکزی تاکید کرد: شفافیت و پاسخگویی رمز موفقیت در کار بیمه‌گری است.

وی افزود: حمایت از بیمه‌گذاران بدون وجود بیمه‌گرانی توانمند، قانون‌مدار و منضبط میّسر نیست و سهامداران، مدیران، کارکنان و نمایندگان شرکت‌های بیمه هر یک ‌باید به چارچوب‌های تعیین شده برای آنان پایبند و به تعهدات کتبی و شفاهی خود در مقابل بیمه‌گذاران مسئولانه عمل کنند.

محمد ابراهیم امین اظهار داشت: کارگزاران و ارزیابان خسارت در صورت پایبندی به حرفه‌ای‌گری، صداقت و بی‌طرفی، بازو‌های توانمند صنعت بیمه و همیاران امین بیمه‌گر و بیمه‌گزار خواهند بود.

وی گفت: حرفه‌ای بودن، در پایبندی به اصول و استاندارد های آن حرفه تجلی می‌کند و همه دست‌اندرکاران صنعت بیمه ‌باید واجد شرایط حرفه‌ای بودن باشند.

در همین زمینه بخوانید ...
صلوات
پیشخوان
شرکت های تابعه
سایت های مرتبط
  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • سامانه ثبت نام مسکن سنندج