بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

با اعلام معاونت مسکن بتاجا :

نحوه صحیح تجمیع امتیاز سهام در پهنه B چیتگر

با توجه به ابهامات به وجود آمده برای اعضای پهنه B از پروژه چیتگر جهت انتخاب واحد و تجمیع متراژ زیر بنای دفترچه های قرارداد و نیز با توجه به نشر شایعات مختلف از سوی افراد غیر مسئول در این خصوص، مبنای کار بر اساس ماده 8 قرارداد اعضای سهامی چیتگر و بتاجا می باشد.

“متن ماده 8 به شرح ذیل است:”

بسمه تعالی

با توجه به اینکه مساحت واحد های ساخته شده متفاوت می باشد ، عضو اختیار دارد به یکی از طرق ذیل جهت تعیین واحد اقدام نماید و بنیاد مکلف به اجابت خواسته وی می باشد:

1-مشارکت با سایر اشخاصی که قرارداد سهامی را با بتاجا منعقد نموده اند ، این افراد با تجمیع متراژ قراردادها به صورت مشترک یک واحد مسکونی انتخاب و پس از پرداخت ما به التفاوت متراژ بر اساس قیمت کارشناسی روز ، واحد مورد نظر را تحویل می گیرند.

2- عضو می تواند واحد مورد نظر خود را انتخاب و با پرداخت قیمت مازاد بر متراژ قرارداد خود و نیز سایر پرداخت های موضوع قرارداد و تسویه نهایی، واحد مسکونی منتخب خود را تحویل بگیرد ، این امر در صورتی محقق خواهد شد که به تعداد کافی از سایر اعضای پروژه سهم به شرکت واگذار شده باشد. بدیهی است اولویت اقدام در این خصوص با کسانی خواهد بود که از قبل طبق ضوابط اعلامی اقدام نموده باشند.

3- عضو می تواند مورد قرارداد خود را به قیمت کارشناسی روز به بنیاد فروخته و وجه آن را دریافت نماید.

تبصره :

بعد از اجرای مراحل فوق و تجمیع سهام قیمت نهایی شامل: پارکینگ، انباری، ضرایب سمت وسو و طبقه بر اساس نظر کارشناس مرضی‌الطرفین محاسبه و به متقاضی بمنظور جایگزین نمودن مابه تفاوت با سهام معادل به قیمت کارشناسی روز اعلام خواهد شد.

در همین زمینه بخوانید ...
عکس روز- گرامیداشت هفته دفاع مقدس
پیشخوان
شرکت های تابعه
سایت های مرتبط
  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • سامانه ثبت نام مسکن سنندج