بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به اینکه تبیین مبانی نظری و توسعه گفتمان اقتصاد مقاومتی از اهداف کنگره است گفت: تبیین مردم بنیانی، درون‌زایی، برون گرایی، دانش‌بنیانی و عدالت محوری اقتصاد مقاومتی را در این کنگره دنبال می‌کنیم.

حسن بیگی، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با حضور در نشست خبری کنگره ملی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه بخش راهبردی کنگره را بررسی می‌کنیم گفت: با توجه به ابعاد و گستردگی سیاست های اقتصاد مقاومتی تقسیم‌بندی کار در دو محور راهبردی و نظری در کنگره دنبال می شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصادی مطلوب است گفت: با الگوی اقتصاد مقاومتی و بر اساس مطالعات علمی و متناسب که انجام شده است باید با بهره‌گیری از فرهنگ بومی الگوی اقتصادی مناسبی را برای مقابله با تکانه‌های اقتصادی طراحی کنیم.

بیگی بیان کرد: این الگو دارای ویژگی‌هایی از جمله پویایی، انعطاف، آینده نگری، درون زایی‌، برون نگر،عدالت محور،دانش بنیان رقابت‌پذیر، ارتقای موثربهره‌ور، رعایت الگوی مصرف از ویژگی‌های اصلی این الگو است.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به اینکه در تلاشیم تا با اجرای این سیاست‌ها به خودکفایی دست یابیم اظهار داشت: یکی از راه‌های رسیدن به خودکفایی رهایی از اقتصاد نفتی است که با اجرای سیاست‌های مناسب برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می توانیم به این مهم دست یابیم.

بیگی در بیان اهداف این کنگره تصریح کرد: تبیین مبانی نظری و توسعه گفتمان اقتصاد مقاومتی، تبیین معنایی مولفه‌های مردم بنیانی، درون‌زایی، برون گرایی، دانش‌بنیانی و عدالت محوری اقتصاد مقاومتی در بخش‌های خصوصی و عمومی، تبیین الزامات راهبردی(نهادی، زیرساختی و برنامه ای) تحقق اقتصاد مقاومتی، تبیین نازسازگاری سیاست‌های اقتصادی موجود با الزامات پیاده سازی و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تبیین نقش و تاثیر تکانه‌ها(رویداد‌‌ها، تغییرات، مخاطرات و تهدیدات) در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از اهداف این همایش است.

وی اظهار کرد: این کنگره با تشکیل شورای سیاست‌ گذاری اقدام به طراحی و اجرای این کنگره با هدف مشخص شده کرده است. حدود 520 چکیده مقاله به این کنگره وارد شده است که از این میان 408 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته و 316 مقاله ارسال شده و 184 مقاله برگزیده مورد بررسی و قرار است در روز برگزاری کنگره قرائت شود و در نهایت از این میان 60 مقاله برگزیده در نشست‌های تخصصی قرائت خواهد شد.

در همین زمینه بخوانید ...
عکس روز- دعای هر روز ماه صفر
پیشخوان
شرکت های تابعه
سایت های مرتبط
  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
  • پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
  • پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • سامانه ثبت نام مسکن سنندج